top of page

Ла_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_Деонтологи

 

У обављању својих активности, адвокат је дужан да поштује веома строга етичка правила. Ова етичка обавеза разликује адвоката, који је помоћник правде, од других пружалаца услуга у области права који не подлежу таквој обавези._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Пре ступања на дужност адвокат полаже заклетву у следећим условима:

 

„Заклињем се, као адвокат, да ћу своје функције обављати достојанствено, савесно, независно, поштено и хумано“.

 

Ова заклетва, која представља обавезу дату у јавности, чије непоштовање излаже њеног аутора санкцијама, представљаће основу активности адвоката током читаве његове каријере._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_.

 

У Француској је, поред свештеника, адвокат једина институција везана обавезама строге поверљивости која се обично назива „професионална тајна“.

 

Ниједна информација, каква год да је, коју клијент саопшти свом адвокату неће бити откривена трећим лицима јер адвокат није у обавези да открије информације које поседује. Дакле, сва преписка, и адвокатски досије уопште, заштићени су професионалном тајном._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Ова етичка обавеза, која чини саму основу поверења које адвокат улива у очима јавности, омогућава му да потпуно независно обезбеди одбрану интереса својих клијената.

 

Принципи поверљивости, независности, части, незаинтересованости, деликатности, учтивости и лојалности чине саму суштину адвокатске професије. Он такође показује, у погледу својих клијената, своју компетентност, марљивост, посвећеност и разборитост.

 

Правна професија се стално развија и настоји да не изгуби из вида друштвени развој, посебно повезан са новим технологијама, како би био у складу са очекивањима друштва._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

bottom of page