top of page

Изузетне околности које могу спречити протеривање странца

 

 

Велико веће Европског суда за људска права донело је 3. октобра 2014. године пресуду Јеунессе против Паис Бас у којој је сматрало да ће протеривање подносиоца представке, чије су троје деце холандске националности, повлачити за собом повреду члана 8. Европска конвенција о људским правима._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Међутим, ова пресуда се мора читати са опрезом јер се њоме не признаје, о трошку европских земаља, обавеза издавања боравишне дозволе странцима чији су чланови породице редовно настањени на територији дотичне земље. ._цц781905-5цде- 3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Заиста, према устаљеној судској пракси Европског суда, када су појединци свјесни неправилности своје ситуације на територији дотичне земље, само у изузетним околностима премјештање члана породице држављана из треће земље представља кршење Члан 8.

 

Европски суд је приметио да је подносилац представке, који је илегално боравио у Холандији неколико година, знао, пре него што је започео породични живот_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_да је њена_цц781905-5цде-3194-бб33б-515. Суд, међутим, примећује да су сви чланови породице госпође Јеунессе осим ње холандски држављани и да имају право да заједно живе свој породични живот у Холандији. Такође примећује да ситуација подносиоца представке није упоредива са ситуацијом других кандидата за имиграцију будући да је по рођењу била холандског држављанства и да је то држављанство изгубила невољно по приступању независности Суринама 1975. године према Споразуму од 25. новембра 1975. између Краљевина Холандија и Република Суринам у вези са давањем држављанства.

 

Европски суд такође узима у обзир чињеницу да су, упркос томе што подносилац представке није испоштовала обавезу да напусти територију, холандске власти толерисале њено присуство шеснаест година, док би у великом делу овог времена могле да га избаце. Чињеница да је остала у Холандији тако дуг период у пракси је омогућила подносиоцу представке да успостави и развије блиске породичне, друштвене и културне везе са_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ова земља._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Узимајући ове факторе у обзир кумулативно, Суд налази да се околности у вези са случајем гђе Јеунессе морају сматрати изузетним. Стога закључује да холандске власти нису успеле да успоставе правичну равнотежу између приватног интереса подносиоца представке и њене породице у наставку породичног живота у Холандији и јавног интереса Владе.

да контролише имиграцију. Стога констатује повреду члана 8.

 

bottom of page