top of page

Закон о раду

Господар ГАСИМОВ вам помаже и саветује вас у контексту спорова који се односе на односе између запослених и послодавца._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

Господар ГАСИМОВ помаже и запосленима и послодавцима пред радним судовима.

 

 

bottom of page