top of page

ЕКСТРАДИЦИЈА

5edf6ee519750_img_1929-4044021.jpg

Захваљујући свом дугом искуству у међународном праву, наша фирма има широку експертизу у области екстрадиције и поступка европског налога за хапшење._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

Француски закон о кривичном поступку предвиђа, под одређеним условима, предају лица властима стране земље када је такав захтев поднет._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

Међутим, у контексту таквих процедура, предаја траженог лица није систематска и од француских судова се мора тражити да провере одређене услове пре него што наложе изручење тражене особе._цц781905-5цде-3194-бб3б -136бад5цф58д_

Дакле, поступак покренут пред Апелационим судом омогућава адвокату да провери ове услове и да се изјасни о одбијању екстрадиције када утврди да покренути поступак не поштује све законске одредбе._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

На овај начин наша фирма редовно интервенише пред Апелационим судовима и бележи победе чиме је могуће добити одбијање предаје лица које се тражи у иностранству._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

bottom of page