top of page

Право на слободне изборе

Avocat Strasbourg

Високе стране уговорнице се обавезују да организују, на дес_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_разумни интервали, слободни избори тајним гласањем,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_под условима који обезбеђују слободно изражавање мишљења_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_народа о избору законодавног тела.

bottom of page