top of page

Слобода изражавања

Avocat Strasbourg

1. Свако има право на слободу изражавања. Ово ригхт_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_укључује слободу мишљења и слободу примања или да_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_комуницирају информације или идеје без могућности да_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_имати мешање јавних власти и без обзира на_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_граница. Овај чланак не спречава државе да поднесу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_радио, филмске или телевизијске компаније на адреси ун_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_шема ауторизације.

2. Остваривање ових слобода које укључује дужности и_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_одговорности могу бити предмет одређених формалности, услова,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ограничења или казне предвиђене законом које чиненеопходне мере, у демократском друштву, за безбедност_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_национални, територијални интегритет или јавна безбедност, тхе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

одбрана реда и превенција криминала, протецтион_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_здравље или морал, заштита угледа оу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_права других, да спречи откривање информација_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_поверљиво или да гарантује ауторитет и непристрасност тхе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_судске власти

bottom of page