top of page
Avocat Strasbourg

Слобода савести и вероисповести

1. Свако има право на слободу мисли и савести_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_и религија; ово право подразумева слободу промене де_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_религију или уверење, као и слободу испољавања са_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_религија или уверење појединачно или заједно, ен_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_јавно или приватно, кроз богослужење, подучавање, праксу и_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_извођење ритуала.

2. Слобода испољавања своје вере или уверења не_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_може бити подложан другим ограничењима осим оних наведених_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_по закону, представљају неопходне мере, у предузећу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_демократска, јавна безбедност, заштита реда,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_јавно здравље или морал, или заштита_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_права и слободе других._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

bottom of page