top of page

Приватни и породични живот

Avocat Strasbourg

1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, _цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ свог дома и његове преписке.

2. Може постојати мешање јавног органа у_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_остваривање овог права само уколико је такво мешање предвиђено законом и представља меру која је, у демократском друштву, неопходна за националну безбедност, јавне безбедности, економског благостања земље, одржавања нереда и спречавања кривичних дела, заштите здравља или морала или заштите права и слобода других.

Спречавање уласка на државну територију детета које је родила сурогат мајка у иностранству не представља кршење члана 8. Конвенције

 

Ова одлука долази у тренутку када, попут Француске, многе европске земље забрањују коришћење сурогат мајке.

Тако је Европски суд у пресуди изреченој 11. септембра 2014. против Белгије (Д. и други против Белгије) одлучио да спречавање уласка бебе, рођене у Украјини од сурогат мајке, _цц781905 -5цде-3194-бб3б -136бад5цф58д_он белгијској територији_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_за време потребно за неопходне провере не крши члан 8. Уговора.

Према суду у Стразбуру, иако је неспорно да је одвајање детета од његових родитеља током овог периода представљало мешање у њихово право на поштовање приватног и породичног живота, ово мешање је било предвиђено законом и имало је неколико легитимних циљева._цц781905 -5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

Европски суд такође подсећа да када су у питању деликатна етичка и морална питања, националне власти имају широко поље процене._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

У њему се закључује да „Конвенција не може да обавезује државе да дозволе улазак на_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_на своју територију деце рођене од сурогат мајке, а да национални органи нису били у могућности_цц781905-5цде-3194-бб3б-1356бад_претходно да изврше одређене законске мере. провере“.

Масовни надзор и прислушкивање телефона

 

Дана 24. септембра 2014. одржана је расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_Роман Закхаров против. Русија.

Подносилац представке, главни уредник једне издавачке куће, жалио се Европском суду на чињеницу да су га руске власти наводно прислушкивале и да су снимци прослеђивани из једне државне службе у другу.

Представник Владе је остао при ставу да у Русији све

прислушкивање је регулисано законом и да се

власти га користе само уз овлашћење а

судски орган и_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_када околности то оправдавају.

Међутим, за тужиоца је супротно да је и

да прислушкивање у Русији није регулисано

нема правног основа, јер закон предвиђа такву могућност

није легално објављен.

После скандала о надзору НСА

Американац који је уздрмао цео свет, Европски суд

људских права користи прилику да изрази своје ставове о

Питање.

Одлука коју је донео суд у Стразбуру ће у свему

судска пракса за будуће случајеве који се односе на

масовни надзор, посебно у европским земљама.

Учешће студената медицине на порођају без сагласности мајке је у супротности са правом на поштовање приватног живота_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

 

У пресуди Коновалова против Русије коју је Европски суд донео 9. октобра 2014. године, Суд је закључио да_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_рођење детета подносиоца представке је био довољно осетљив догађај_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_за присуство информација о приступу11идентичним информацијама студената медицине-3ббд8977дедних информација о студентима медицине који су имали идентичне информације-3ббд899999999999999998999999989999989 здравствено стање представља мешање у приватни живот_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_целле-ци.

Унутрашње државно законодавство које је омогућило студентима да учествују у поступкуадминистрација неге, као део њихове обуке, није укључивала ниједну одредбу која гарантује пацијентово право на приватност._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

У овим околностима, и имајући у виду чињеницу да домаћи закон који је био на снази у релевантно време није укључивао никакву процедуралну гаранцију против произвољног мешања у приватни живот, Суд сматра да присуство студената медицине на рођењу детета подносиоца представке није било предвиђених законом. Дакле, дошло је до кршења члана 8._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

bottom of page