top of page
Avocat Strasbourg

Право да вам се не суди или не кажњава двапут

1. Нико не може бити кривично гоњен или кажњен по кривичном закону од стране лес_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_судови исте државе због кривичног дела за које_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_већ је ослобођен или осуђен правоснажном пресудом_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

у складу са законом и кривичним поступком те државе.

2. Одредбе претходног става не спречавају_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_понављање главног претреса, у складу са законом и процедуром_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_кривично право дотичне државе, ако постоје нове чињенице или невли_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_откривен или фундаментални недостатак у претходној процедури_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_вероватно ће утицати на донету пресуду.

3. Није дозвољено одступање од овог члана под_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_члана 15. Конвенције.

bottom of page