top of page
Avocat Strasbourg

Без закона нема казне

1. Нико не може бити осуђен за радњу или пропуст_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_који у време када је почињен није представљао кривично дело по националном или међународном праву. Слично томе, ниједна казна није већа од оне која је била примењива у време када је прекршај почињен.

2. Овај члан неће утицати на пресуду и тхе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_кажњавање лица окривљеног за дело или нечињење које је у време извршења било кривично дело према општим правним принципима признатим од цивилизованих народа.

bottom of page