top of page
Avocat Strasbourg

Право на слободу и сигурност

1. Свако има право на слободу и сигурност. Нико не може_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_бити лишен слободе, осим у следећим случајевима и према законским_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_начинима:

а) ако је законито притворен након осуде надлежног суда;

б) ако је био предмет редовног хапшења или притвора_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ због непоштовања издате наредбе,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_у складу са законом, од стране суда или ради_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_гарантовања извршења обавезе прописане законом;

ц) ако је ухапшен и лишен слободе ради привођења_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ надлежног судског органа, када постоје разлози_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад_цоснована сумња да је починио прекршај оу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_да постоје разумни разлози да се верује у неопходност_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_да га спречи да почини прекршај или да побегне_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_након извршења овог прекршаја;

г) ако се ради о редовном притвору малолетног лица, одлучено_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_за његово школовање под надзором или његово редовно задржавање,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад_наредбу да га приведе надлежном органу;

е) ако се ради о редовном притвору особе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ која би могла да шири заразну болест,_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_луда особа, алкохоличар, наркоман или _цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_вагабонд;

ф) ако је у питању законито хапшење или притвор_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ особе да би се спречило да уђе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

незаконито на територији, или против кога је у току а_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ поступак протеривања или екстрадиције.

2. Свако ухапшено лице мора бити обавештено, што је пре могуће_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_делаи и на језику који разуме, о разлозима за његову_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад_арст против њега и о било којој оптужби против њега.

3. Свако лице ухапшено или притворено под условима_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_из става 1.ц) овог члана, мора бити одмах_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_изведен пред судију или другог судију за прекршаје који је овластио ла_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_закон да обавља судске функције и има право да му се суди_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_у разумном року, или пуштен у току поступка. Ла_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_издање може бити предмет гаранције која осигурава тхе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_појављивање дотичног лица на саслушању.

4. Свако лице лишено слободе хапшењем оу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_притвор има право жалбе суду, со_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_да одмах донесе одлуку о законитости његовог притвора и налог_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_пуштање на слободу ако је притвор незаконит.

5. Свака особа која је жртва хапшења или притвора_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_под условима супротним одредбама овог члана а_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_право на обештећење.

bottom of page