top of page

Заштита имовине

Avocat Strasbourg

Свако физичко или правно лице има право на поштовање свог_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_робе. Нико не може бити лишен своје имовине осим из разлога_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_комуналног предузећа и под условима предвиђеним законом и тхе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

општи принципи међународног права.

Претходне одредбе не крше право куе_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_имају државе да спроводе законе које сматрају_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_неопходно за регулисање употребе робе у складу са_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_у општем интересу или ради осигурања плаћања пореза оу_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_други доприноси или новчане казне.

Изјава дата у складу са овим сецтион_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_сматраће се да је направљен у складу са_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_став 1. члана 56. Конвенције.

bottom of page