top of page

Право на ефикасан правни лек

Avocat Strasbourg

Свако чија су права и слободе овде признате_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_Конвенција је прекршена, има право на одобравање делотворног правног лека_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_пред националним органом, иако је повреда наводно_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_починила лица која су поступала у складу са својим_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_службене функције.

bottom of page